Click to return to the Real Presence Eucharistic Education and Adoration Association Home Page

Jump to Page Content Jump to Navigation Links
THE REAL PRESENCE The Real Presence of Christ in the Eucharist CHRIST IN THE EUCHARIST

Eucharist Introduction Real Presence Scripture Early Church Vatican II Testimonies Miracles Priesthood and Religious Life Mass and Liturgy Holy Communion Adoration Other Topics Resources Links

Phép lạ Thánh Thể trên khắp Thế giới

Phép Lạ Thánh Thể

Các phép lạ Thánh Thể là mạc khải siêu vời của Thiên Chúa, dùng để củng cố đức tin chúng ta qua sự hiện diện thực sự của Ḿnh và Máu Chúa trong Thánh Thể. Chúng ta đều biết những giáo huấn Công giáo về sự hiện diện thực sự của Chúa. Với lời truyền phép của linh mục: “Này là Ḿnh Thầy,” “Này là Máu Thầy,” bánh thánh trở thành Ḿnh Chúa, và chất rượu trở nên Máu Chúa. Việc biến đổi kỳ diệu này là một sự chuyển thể - transubstantiation, có nghĩa là con đường nối liền của vật thể. Từ bánh và rượu thông thường chỉ c̣n lại dấu vết bên ngoài hoặc những ǵ thuộc cùng chủng loại, mà triết học định nghĩa là các biến cố. Nói cách khác, chỉ có kich thước, màu sắc, mùi vị, và ngay cả giá trị dinh dưỡng của các loại này c̣n tồn tại. Tuy nhiên, trong cái mà ta tạm gọi là vật thể này, trong thực tế thật sự không thể tồn tại được, v́ vật thể này đă biến thành Ḿnh Máu của Chúa.

Các giác quan không sao có thể cảm nhận được việc chuyểnthể ; mà chỉ có đức tin có thể xác tín cho chúng ta về việc chuyển biến kỳ diệu này.

Các phép lạ Thánh Thể nhằm vào sự tăng cường đức tin của chúng ta dựa trên những lời Chúa Giêsu đă phán, về bánh không c̣n là h́nh bánh nữa, và rượu cũng không c̣n là chất rượu nữa. Trên thực tế, trong phép lạ hánh Thể, máu thịt – có khi cả hai- xuất hiện cho chúng ta thấy, tùy theo trường hợp. Mục đích của những phép lạ này là muốn cho chúng ta không được nh́n vào h́nh dáng bề ngoài (bánh và rượu), mà phải nh́n vào vật thể, vào thực tế sự thật của việc biến chuyển, có nghĩa là chăm chú quan tâm vào thịt và máu mà thôi.

Các thần học gia thời trung cổ đă khảo sát các Phép lạ Thánh Thể rất kỹ luỡng (là việc thường xảy ra thời bấy giờ) và đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau; tuy nhiên cách dẫn giải sâu sắc và hợp lư nhất là do thánh Tôma Aquinô, vị “Tiến sĩ về Thánh Thể”, (Summa Theologica II, q.76, a.8)

Thánh Tôma cho rằng thịt và máu hiện ra sau phép lạ là sự biến đổi của các vật chất Thánh Thể, thuộc về biến cố, và không chạm đến vật thể thực sự thuộc về Ḿnh và Máu Chúa Kitô. Nói cách khác là, chất bánh và rượu đă biến chuyển một cách nhiệm mầu trở nên máu và thịt, nhưng Ḿnh Máu thực sự của Chúa Giêsu không phải là những ǵ chúng ta thấy, mà đă ẩn dưới chất máu thịt ngay cả trước khi phép lạ xảy ra.

Nếu máu thịt đă biến thể thực sự là Ḿnh Máu Chúa Kitô, th́ ta có thể nói là, hóa ra Chúa Giêsu Phục Sinh - Đấng lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha - Ngài bị mất một phần Ḿnh Máu của Ngài , là một sự việc không thể chấp nhận được.

V́ thế chúng ta chỉ nên nói là máu và thịt hiện ra trong các phép lạ chỉ tuân theo quy tắc của các chất thể này, hoặc theo dạng của nó; có nghĩa là theo quy tắc của chất bánh và rượu, không hơn cũng không kém.

Chúa đă làm ra những phép lạ cho chúng ta một dấu hiệu mà tất cả mọi người đều có thể thấy được dễ dàng, để chứng tỏ rằng có Ḿnh Máu thực sự của Chúa trong Thánh Thể.

Tuy nhiên Máu Thịt thực sự không phải là những ǵ chúng ta thấy hiện ra, và đúng hơn phải là những ǵ đă chuyển hóa, hoặc ở dưới dạng các vật thể; những vật thể này chỉ là bánh và rượu trước khi phép lạ xảy ra, và sau phép lạ th́ biến thành thịt và máu.

Dưới h́nh dạng của Thịt và Máu đă chuyển thể từ h́nh bánh và rượu, Chúa Giêsu đích thực có mặt, cũng như Ngài đă hiện diện thực sự trước khi phép lạ xảy ra. Chính bởi lư do này, chúng ta có thể tôn thờ Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới dạng Thịt và Máu.Linh mục Roberto Coggi, O.P.

search tips advanced search

What's New    Site Index


Eucharist Introduction Real Presence Scripture Early Church Vatican II Testimonies Miracles Priesthood and Religious Life Mass and Liturgy Holy Communion Adoration Other Topics Resources Links

THE REAL PRESENCE OF CHRIST IN THE EUCHARIST

Home | Directory | Eucharist | Divine Training | Testimonials | Visit Chapel | Hardon Archives

Adorers Society | PEA Manual | Essentials of Faith | Dictionary | Thesaurus | Catalog | Newsletters

Real Presence Eucharistic Education and Adoration Association
718 Liberty Lane
Lombard, IL 60148
Phone: 815-254-4420
Contact Us
Internet: www.therealpresence.org

Copyright © 2000 by www.therealpresence.org
All rights reserved worldwide.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of www.therealpresence.org